Rioolheffing

Belasting voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke riolering

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke riolering. Ook treffen we maatregelen om grondwaterproblemen te voorkomen en beperken. De kosten hiervoor betalen wij uit de opbrengsten van de rioolheffing.

Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van een perceel dat direct of indirect water loost  op het gemeentelijk riool? Dan ontvangt u een rioolheffing. Overlijden, tussentijdse verkoop of verhuizing hebben geen invloed op de heffing.

Kosten

De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw perceel/percelen.

2018

Waarde Tarief 2018
tot € 15.000,- € 0,-
van € 15.000,- tot € 50.000,- € 57,-
van € 50.000,- tot € 100.000,- € 125,-
van € 100.000,- tot € 150.000,- € 157,-
van € 150.000,- tot € 250.000,- € 167,-
van € 250.000,- tot € 400.000,- € 176,-
van € 400.000,- tot € 600.000,- € 203,-
van € 600.000,- tot € 800.000,- € 225,-
van € 800.000,- tot € 1.000.000,- € 270,-
van € 1.000.000,- tot € 2.000.000,- € 455,-
van € 2.000.000,- tot € 3.000.000,- € 2.790,-
van € 3.000.000,- tot € 5.000.000,- € 5.580,-
van € 5.000.000,- tot € 10.000.000,- € 6.928,-
van € 10.000.000,- tot € 25.000.000,- € 9.253,-
van € 25.000.000,- tot € 50.000.000,- € 13.717,-
€ 50.000.000,- of meer € 27.900,-

Kwijtschelding

U kunt voor informatie en het formulier voor het indienen van een kwijtscheldingsverzoek terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor.