Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Belasting op uw huis, grond of bedrijf.

De OZB brengen wij in rekening bij

  • eigenaren van woningen
  • eigenaren en/of gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld een kantoorpand)
  • eigenaren en/of gebruikers van onbebouwde stukken grond, zoals bouwkavels en bospercelen

Op 1 januari van het belastingjaar bepalen wij wie belastingplichtig is voor de OZB. Als u op deze datum eigenaar en gebruiker van een onroerende zaak bent, dan betaalt u OZB voor het hele belastingjaar. Overlijden, tussentijdse verkoop of verhuizing hebben geen invloed op de aanslag.

Kosten

De hoogte van de OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Het is een jaarlijks vastgesteld percentage:

2017

  • De OZB voor eigenaar van woningen 0,1257% van de WOZ-waarde;
  • De OZB voor eigenaar van niet-woningen 0,1983% van de WOZ-waarde;
  • De OZB voor gebruiker van niet-woningen 0,1079% van de WOZ-waarde.

Kopie OZB-aanslag

U kunt een kopie van de aanslag downloaden op Mijn Aa en Hunze.

Kwijtschelding

U kunt voor informatie en het formulier voor het indienen van een kwijtscheldingsverzoek terecht bij Hefpunt in Groningen.