Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Belasting op uw huis, grond of bedrijf.

De OZB brengen wij in rekening bij

  • eigenaren van woningen
  • eigenaren en/of gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld een kantoorpand)
  • eigenaren en/of gebruikers van onbebouwde stukken grond, zoals bouwkavels en bospercelen

Op 1 januari van het belastingjaar bepalen wij wie belastingplichtig is voor de OZB. Als u op deze datum eigenaar en gebruiker van een onroerende zaak bent, dan betaalt u OZB voor het hele belastingjaar. Overlijden, tussentijdse verkoop of verhuizing hebben geen invloed op de aanslag.

Kosten

De hoogte van de OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Het is een jaarlijks vastgesteld percentage:

2018

  • De OZB voor eigenaar van woningen 0,1265% van de WOZ-waarde;
  • De OZB voor eigenaar van niet-woningen 0,2032% van de WOZ-waarde;
  • De OZB voor gebruiker van niet-woningen 0,1109%% van de WOZ-waarde.

Kopie OZB-aanslag

U kunt een kopie van de aanslag en het taxatieverslag vanaf 31 januari downloaden op Doccloud. U logt hier in met het aanslagnummer en geboortedatum. Het aanslagnummer vindt u ook terug op uw bankafschrift. Bedrijven kunnen inloggen met het aanslagnummer en het bedrag van de aanslag.

In Doccloud kunt u ook de aanslag en het taxatieverslag van belastingjaar 2016 en 2017 inzien.

Kwijtschelding

U kunt voor informatie en het formulier voor het indienen van een kwijtscheldingsverzoek terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor.