Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Dit hangt af van uw persoonlijke financiële omstandigheden. Kwijtscheldingsverzoeken worden behandeld door Hefpunt in Groningen.

Voor informatie over kwijtschelding kunt u contact opnemen met Hefpunt, telefoonnummer (0900) 49 38 837.

Kwijtscheldingsformulieren gemeentelijke belastingen kunt u: