Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Dit hangt af van uw persoonlijke financiële omstandigheden. Kwijtscheldingsverzoeken worden behandeld door het Noordelijk Belastingkantoor.

Voor informatie over kwijtschelding kunt u contact opnemen met het Noordelijk Belastingkantoor, telefoonnummer (088) 7879000.

Kwijtscheldingsformulieren gemeentelijke belastingen kunt u downloaden op noordelijkbelastingkantoor.nl