Betalingsregeling

Automatische incasso

U kunt uw belastingaanslag in 10 termijnen via automatische incasso betalen. Dit regelt u met het formulier automatische incasso aanvraag voor gemeentelijke belastingen.

Een eerder afgegeven machtiging kunt u intrekken met het formulier automatische incasso intrekken voor gemeentelijke belastingen.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de belastingaanslag op tijd te betalen? Dan kunt u uitstel van betaling aanvragen of een betalingsregeling treffen.

Het krijgen van een betalingsregeling is afhankelijk van uw financiële situatie. Die bepaalt ook de vorm van de betalingsregeling en onder welke voorwaarden u de regeling kunt krijgen.

Via het formulier betalingsregeling belastingen kunt u een betalingsregeling aanvragen.