Afvalstoffenheffing

Belasting voor het ophalen en verwerken van uw afval.

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval voor nagenoeg alle percelen in de gemeente. De kosten hiervoor betalen wij uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing.

Kosten

Voor de afvalstoffenheffing gelden 2 tarieven:

  • Eenpersoonshuishouden 2018: € 152,50.
  • Meerpersoonshuishouden 2018: € 203,00.

Een extra container kost € 105,30.

De peildatum voor het bepalen van een éénpersoons- en het meerpersoonshuishouden is 1 januari of als de belastingplicht later ontstaat, op die latere datum. Als de samenstelling van uw huishouden in de loop van het belastingjaar verandert, heeft dat geen invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Kwijtschelding

U kunt voor informatie en het formulier voor het indienen van een kwijtscheldingsverzoek terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor.