Afvalpas

Als u afval wilt storten bij het afvalbrengstation (Abs) dan moet u in het bezit zijn van een geldige afvalpas. De afvalpas is niet persoonsgebonden, maar hoort bij de woning. Per kalenderjaar kunt u 600 kilo vrij storten. 

Ik ben mijn afvalpas kwijt. Hoe krijg ik een nieuwe?

U kunt online doorgeven dat u uw afvalpas kwijt bent. Dit doet u met het formulier Afvalpas melding. Een nieuwe afvalpas kost € 20,00. Dit betaalt u met iDeal bij het invullen van het formulier.

Mijn afvalpas is geblokkeerd, wat nu?

Als u met een geblokkeerde nieuwe afvalpas op het Abs komt, dan wordt deze ingenomen. Heeft u geen geldige afvalpas dan moet er een nieuwe aangevraagd worden met de daarbij horende kosten van € 20,-.

Hoe herken ik een oude afvalpas?

De oude afvalpas is te herkennen aan de barcode op de achterzijde. Heeft u nog een oude pas of bent u deze kwijt? Dan kunt u een nieuwe afvalpas aanvragen. De kosten bedragen € 20,-

Mijn nieuwe afvalpas werkt niet meer, wat nu?

Als een nieuwe afvalpas (vanaf 2019) niet meer functioneert bij de toegang van het Abs dan kunt u de defecte pas inleveren bij het Abs of gemeentehuis. Pas dan kunt u kosteloos een nieuwe pas aanvragen.

Afvalpas en verhuizen

Als de afvalpas niet is overgedragen door de vorige bewoners dan dient u daarvan melding te maken. De kosten voor een nieuwe afvalpas worden verhaald op de vorige bewoners.

Komt u nieuw in de gemeente wonen dan wordt de pas op nul gezet. Verhuist u binnen de gemeente dan verhuist het gewicht op de afvalpas met u mee.

Afvalpas en een nieuwbouwwoning

Heeft u een nieuwbouwwoning en staat u nog niet ingeschreven? Dan ontvangt u nog geen afvalpas en containers. U kunt deze ontvangen wanneer u er zelf voor kiest om alvast afvalstofheffing te gaan betalen voor het betreffende adres. 

Kan ik afval storten zonder afvalpas?

Storten van afval zonder afvalpas kan alleen als u een nieuwe afvalpas heeft aangevraagd, maar nog niet heeft ontvangen. U dient dan een afspraak te maken bij het KCC op telefoonnummer 14 0592.

Afvalpas melding maken

Met het online formulier afvalpas melding kunt u alle bovengenoemde meldingen doorgeven. Uiteraard kunt u hiervoor ook op het gemeentehuis terecht.