Klein Gevaarlijk Afval

Informatie over Klein Gevaarlijk Afval.

Het gaat hier veelal om stoffen die gevaarlijk kunnen zijn (brandbaar, giftig en bijtend). Klein Chemisch Afval verdelen we in vijf categorieën:

  • Huishouden:  zoals batterijen en bestrijdingsmiddelen.
  • Medicijnkastje: zoals medicijnen, kwikthermometer en injectienaalden.
  • Doe-het-zelf:  zoals verf, lak, terpentine, verfafbijtmiddel, kwastreiniger.
  • Hobby:  zoals fotofixeer, ontwikkelaar, etsvloeistof en zoutzuur .
  • Vervoer:  zoals accu's, afgewerkte olie en oliefilters.

Afvalbrengstation of op laten halen

Uw Klein Chemisch Afval (KCA) of Klein Gevaarlijk Afval (KGA) kunt u brengen naar het afvalbrengstation. Of laten ophalen.

  • Inleveren bij het afvalbrengstation: bewaren in de KGA-box en inleveren bij het KGA-depot op het afvalbrengstation.
  • Laten ophalen: na telefonische melding kunt u het KGA inleveren bij de chemokar. De chemokar rijdt eens per kwartaal op de laatste dinsdag van dat kwartaal.