Tweede Kamer Verkiezingen 2021

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. U kunt stemmen bij een stembureau in uw gemeente. Dat is de gemeente waar u op 1 februari 2021 staat ingeschreven. U kunt bij de Tweede Kamerverkiezingen stemmen op maandag 15 maart, dinsdag 16 maart of woensdag 17 maart 2021. Let op: dit kan niet bij alle stembureaus.

Vanwege het coronavirus zijn aanpassingen nodig. De rijksoverheid beslist hier binnenkort over. Op deze pagina houden we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en praktische zaken die u als kiezer moet weten.

 

Stemmen

Door het coronavirus gelden er bij de Tweede Kamerverkiezingen andere regels dan normaal. Houd u bij het stemmen aan de coronamaatregelen:
•    Houd 1,5 meter afstand van anderen.
•    Draag in het stembureau een mondkapje. Medewerkers van het stembureau kunnen vragen of u het mondkapje kort af wilt doen. Dan kunnen ze uw identiteit controleren.
•    Kom niet naar het stembureau als u klachten heeft die bij het coronavirus horen.

Kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Diegene stemt dan namens u. Bent u in het buitenland? Dan kunt u ook per brief stemmen.

Voorwaarden

U mag stemmen bij een stembureau in uw gemeente als u:
•    Nederlander bent
•    op 1 februari staat ingeschreven bij uw gemeente
•    18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
•    niet uitgesloten bent van het kiesrecht

 

 

 

 

Ondersteuningsverklaring

Op woensdag 17 maart 2021 worden de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen. Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing hebben per kieskring minimaal 30 ondersteuningsverklaringen nodig. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een nieuwe partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in en laat deze op het gemeentehuis ondertekenen door de bevoegde ambtenaar.

4 januari t/m 1 februari

Het afleggen van een ondersteuningsverklaring voor een nieuwe politieke groepering kan van  4 januari tot en met 1 februari bij de balie van het gemeentehuis. In verband met de coronamaatregelen vragen wij u dit bij voorkeur op afspraak te doen. U kunt hiervoor bellen met 140592. 

Meenemen

De ondersteuner moet de ingevulde ondersteuningsverklaring en een geldig legitimatiebewijs meenemen.  

Informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.
De verklaring kunt u hier downloaden en printen.

 

Iemand anders voor u laten stemmen

Misschien kunt u die dag zelf niet stemmen. U kunt dan iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit doet u door een machtiging Model L8 (pdf, 27 kB) af te geven.

Wie kunt u machtigen?

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen? Dan moet deze persoon ook een stempas hebben ontvangen voor de Tweede Kamerverkiezingen .

De persoon die voor u stemt mag per verkiezing maximaal voor twee andere personen stemmen. Hij moet alle stemmen tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.

Iemand machtigen die in Aa en Hunze woont.

U kunt zelf iemand machtigen die in de gemeente Aa en Hunze woont. Hiervoor heeft u uw stempas nodig. Op de achterkant van uw stempas kunt u invullen wie voor u gaat stemmen. U zet uw handtekening. De persoon die voor u gaat stemmen zet ook zijn handtekening op uw stempas.
U geeft uw stempas mee aan degene die voor u gaat stemmen. Degene die voor u gaat stemmen heeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Een foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon mag ook. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van 17 maart 2016 of later op vermeld staan. Kunt u op de verkiezingsdag toch zelf stemmen? Dan kunt u uw stempas terugvragen bij degene die voor u zou gaan stemmen. Met uw stempas en uw originele identiteitsbewijs kunt u zelf weer stemmen. U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Het is niet toegestaan om de achterkant in te vullen als u al op het stembureau bent.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont.

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen die in een andere gemeente woont? Dan kunt u dit via een schriftelijke machtiging bij uw woongemeente regelen. Dat kan op twee manieren: mondeling aan de balie of schriftelijk. Degene die voor u gaat stemmen kunt u via een formulier machtigen. U en degene die voor u gaat stemmen vullen het formulier volledig in. Het formulier stuurt u naar de gemeente waar u woont. Dit kan per e-mail aan gemeente@aaenhunze.nl, of per post, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

  • Formulier aanvraag schriftelijke volmacht

Na goedkeuring stuurt de gemeente een ‘volmachtsbewijs’ naar degene die voor u gaat stemmen. Met dit bewijs kan hij voor u stemmen op het stembureau. Degene die voor u gaat stemmen heeft geen kopie van uw identiteitsbewijs meer nodig. U kunt de machtiging niet meer intrekken.

Fout gemaakt op de achterkant van de stempas?

Heeft u uw gegevens en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen omgedraaid? Dan kunt u op uw stempas met pijltjes aangeven waar de gegevens moeten staan. Is er een andere naam ingevuld en de handtekening gezet van de persoon die voor u gaat stemmen? Dan kunt u dit niet meer verbeteren. U moet een nieuwe stempas aanvragen. Op de achterkant van de nieuwe stempas vult u de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen.

Let op als u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft.

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • waarvoor de kopie wordt gebruikt
  • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden
  • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan).

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan.
Voor meer informatie kijkt u op de website van de rijksoverheid.