Verkiezingen 2019

20 maart, Provinciale Staten, Waterschappen
23 mei, Europees Parlement

Eurpees Parlement, Niet-Nederlandse inwoners

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

  • Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen (actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hierbij is van belang dat: men op de dag van de kandidaatstelling officieel volgens de BRP (basisregistratie personen) in Nederland woont.
  • men zich laat registreren bij de gemeente met een Y-32 formulier.
  • men niet is uitgesloten van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is.

De formulieren (Y-32) voor registratie zijn bij de gemeente verkrijgbaar en het verzoekschrift moet voor 9 april ingediend zijn.

Iemand anders voor u laten stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit doet u door een machtiging af te geven.

Wie kunt u machtigen?

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen voor de Provinciale Staten? Dan moet deze persoon een stempas hebben ontvangen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Drenthe.

Wilt u iemand anders laten stemmen voor de verkiezingen van het Waterschap Drents Overijssselse Denta of het Waterschap Hunze en Aa’s? Dan moet deze persoon een stempas hebben ontvangen voor hetzelfde waterschap als die van u.

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen voor het Europees Parlement? Dan moet deze persoon ook een stempas hebben ontvangen voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

De persoon die voor u stemt mag per verkiezing maximaal voor twee andere personen stemmen. Hij moet alle stemmen tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.

Iemand machtigen die in Aa en Hunze woont.

U kunt zelf iemand machtigen die in de gemeente Aa en Hunze woont. Hiervoor heeft u uw stempas nodig. Op de achterkant van uw stempas kunt u invullen wie voor u gaat stemmen. U zet uw handtekening. De persoon die voor u gaat stemmen zet ook zijn handtekening op uw stempas.
U geeft uw stempas mee aan degene die voor u gaat stemmen. Degene die voor u gaat stemmen heeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Een foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon mag ook. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van 21 maart 2014 of later vermeld staan. Deze datum geldt voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen. Voor de verkiezingen van het Europees Parlement moet op het identiteitsbewijs een datum van 24 mei 2014 of later vermeld staan.
Kunt u op de verkiezingsdag toch zelf stemmen? Dan kunt u uw stempas terugvragen bij degene die voor u zou gaan stemmen. Met uw stempas en uw originele identiteitsbewijs kunt u zelf weer stemmen. U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Het is niet toegestaan om de achterkant in te vullen als u al op het stembureau bent.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont.

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen die in een andere gemeente woont? Dan kunt u dit via een schriftelijke machtiging bij uw woongemeente regelen. Dat kan op twee manieren: mondeling aan de balie of schriftelijk. Dit kan tot en met vrijdag 15 maart. Degene die voor u gaat stemmen kunt u via een formulier machtigen. U en degene die voor u gaat stemmen vullen het formulier volledig in. Het formulier stuurt u naar de gemeente waar u woont. Dit kan per e-mail aan gemeente@aaenhunze.nl, of per post, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

Na goedkeuring stuurt de gemeente een ‘volmachtsbewijs’ naar degene die voor u gaat stemmen. Met dit bewijs kan hij voor u stemmen op het stembureau. Degene die voor u gaat stemmen heeft geen kopie van uw identiteitsbewijs meer nodig. U kunt de machtiging niet meer intrekken.

Fout gemaakt op de achterkant van de stempas?

Heeft u uw gegevens en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen omgedraaid? Dan kunt u op uw stempas met pijltjes aangeven waar de gegevens moeten staan.

Is er een andere naam ingevuld en de handtekening gezet van de persoon die voor u gaat stemmen? Dan kunt u dit niet meer verbeteren. U moet een nieuwe stempas aanvragen. Op de achtekant van de nieuwe stempas vult u de gegevns in van de persoon die voor u gaat stemmen.

Let op als u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft.

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • waarvoor de kopie wordt gebruikt
  • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden
  • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan).

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan.
Voor meer informatie kijkt u op de website van de rijksoverheid.

 

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u stemmen in een andere gemeente, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze pas vraagt u aan bij de gemeente Aa en Hunze.

Verkiezingen Provinciale Staten

U kunt voor de verkiezingen van de Provinciale Staten stemmen in alle gemeenten in de provincie Drenthe.

Verkiezingen Waterschappen

Voor de verkiezingen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en het Waterschap Hunze en Aa’s kunt u alleen stemmen in die gemeenten die in het gebied van deze waterschappen liggen.

Verkiezingen Europees Parlement

Voor de verkiezingen van het Europees Parlement kunt u stemmen in alle gemeenten in Nederland.

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt u door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt. Met een kiezerspas voor de provinciale staten kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Drenthe. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u gaan stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen het waterschap Hunze en Aa’s. Let op de grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als van het waterschap. Voor de verkiezingen van het Europees Parlement kunt u stemmen in alle gemeenten in Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen kan uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur.

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling burgerzaken of downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas stuurt u mee bij de aanvraag, waarna u een kiezerspas ontvangt.

Kiezerspas verloren

Een kiezerspas wordt één keer verstrekt. Bent u uw kiezerspas verloren? Dan kunt u niet meer stemmen. Er kan geen nieuwe kiezerspas worden aangemaakt.

 

Adressen stembureau’s

De gemeente Aa en Hunze telt 22 stembureaus. Voor de Stembureaus voor Provinciale Staten en Waterschap Hunze en Aa’s en Europees Parlement kunt u stemmen in een stembureau naar keuze. Dit geldt niet voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 20 maart en het Europees Parlement op 23 mei kunt u in alle 22 stembureaus binnen de gemeente Aa en Hunze stemmen.

Stembureau
1. Raadszaal gemeentehuis Aa en Hunze Spiekersteeg 1 9461 BH GIETEN
2. OBS Gieten Spoorstraat 2 9461 DA GIETEN
3. Zorgcentrum Dekelhem  Boddeveld 1  9461 JA  GIETEN
4. Ontmoetingscentrum “de Boerhoorn”  Zuides 50  9451 KD  ROLDE
5. Verzorgingscentrum “Hendrik Kok”   De Ziel 86  9451 CT  ROLDE
6. Dorpshuis “De Eekhof” Oal Diek 3  Oal Diek 3 9454 PL  EKEHAAR
7. Het Markehuis De Pol 4De pol 4  9444 XE  GROLLOO
8. Dorpshuis “de Trefkoel”  Achter de Brinken 6e Achter de Brinken 6e Achter de Brinken 6e 9462 RH  GASSELTE
9. MFC De Spil Gasselternijveen   Ceresstraat 4  9514 CA  GASSELTERNIJVEEN
10. Dorpshuis Gasselternijveenschemond  Noordzijde 165  9515 PE  GASSELTERNIJVEENSCHEMOND
11. Dorpshuis Ous Hoes  Bonnerveen 7 9511 PM  GIETERVEEN
12. Dorpshuis “De Kiep”  Semsstraat 95  9659 PL  EEXTERVEENSCHEKANAAL
13. Multifunctioneel centrum “De Badde”  Greveling 137  9654  PP ANNERVEENSCHEKANAAL
14. Gemeenschapshuis  “De Spiker”  Hunzeweg 20  9657 PD  NIEUW ANNERVEEN
15. Dorpshuis ’t Achterhoes   Dorpsstraat 41a  9658 PH EEXTERVEEN
16. Dorpshuis Annen  Kruisakkers 36a  9468 BJ  ANNEN
17. Verzorgingstehuis “’t Holthuys”  Wepel 2  9468 HG  ANNEN
18. Dorpshuis Schipborg  Borgweg 15B  9469 PE  SCHIPBORG
19. Cafe/Restaurant Eext  Hoofdstraat 12  9463 PC  EEXT
20. Dorpshuis De Gasterije Gasteren  Gagels 4  9466 PJ  GASTEREN
21. Dorpshuis “Oes Stee”    Hagenend 4 9465 TS  ANDEREN
22. Dorpshuis “Anloo”   Kerkbrink 2  9467 PH  ANLOO

Stembureaus Waterschap Hunze en Aa’s

Voor de verkiezingen van het waterschap Hunze en Aa’s kunt u in alle stembureaus binnen Aa en Hunze stemmen.

Stembureau Waterschap Drents Overijsselse Delta

Voor de verkiezing van het waterschap Drents Overijsselse Delta kan alleen in het Markehuis, De Pol 4, 9444 XE  GROLLOO gestemd worden