Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen Aa en Hunze

Er is een voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Aa en Hunze. Hiermee is nu duidelijk wie er is verkozen in de gemeenteraad van Aa en Hunze.

Verschuiving kandidatenlijsten

Op de verkiezingsavond is de voorlopige zetelverdeling bekend gemaakt:
Gemeentebelangen         9 zetels (was 10) 
VVD                                 3 zetels (was 4)
GroenLinks                      3 zetels (was 2)
PvdA                                3 zetels (was 3)
D66                                  2 zetels (was 1)
CDA                                 1 zetel   (was 1)
 
Op basis van voorkeurstemmen heeft er een aantal verschuivingen plaatsgevonden in de kandidatenlijsten van de deelnemende politieke partijen. Dit geldt voor de kandidatenlijsten van Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, PvdA en D66.  Alleen de lijst van het CDA bleef ongewijzigd. De voorkeursdrempel om verkozen te worden lag op 154 stemmen.

Definitieve vaststelling

De definitieve vaststelling van de verkiezingsuitslag vindt plaats op 21 maart om 10.00 uur in de openbare digitale zitting van het hoofd en centraal stembureau in het gemeentehuis in Gieten. 

Installatie verkozen raadsleden

De installatie van de leden van de gemeenteraad vindt plaats in de openbare raadsvergadering van 30 maart a.s. vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Gieten.

 

Bekijk hier de Vaststelling aantal stemmen.