Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van B&W. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad, burgemeesters door de regering, na een procedure waarin ook de gemeenteraad een belangrijke stem heeft. De gemeenteraad in Aa en Hunze telt 21 leden. Op woensdag 16 maart mogen inwoners van Aa en Hunze naar de stembus om te stemmen op hun partij. Om te mogen stemmen moet de kiezer 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van kiesrecht.