Procesverbalen stembureaus

Bekijk hier het proces verbaal per stembureau

Waarom een proces-verbaal?

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording of over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processenverbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld. Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn.

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het?

Alle stembureauleden zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van het proces-verbaal. Na afloop van de telling van de stemmen ondertekenen aIle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het procesverbaal. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het stembureau en minimaal twee andere stembureauleden. 
 

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad

Bekijk hier het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad van de zitting 21 maart 2022.

Maandag 14 maart

Dinsdag 15 maart

Model K-1 (Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen)

Woensdag 16 maart:

•    Gemeentehuis Gieten                      
•    Openbare basisschool Gieten                
•    Zorgcentrum Dekelhem                            
•    Ontmoetingscentrum De Boerhoorn         
•    Dorpshuis De Eekhof                             
•    Het Markehuis                                       
•    Dorpshuis De Trefkoel                           
•    MFC De Spil                                             
•    Dorpshuis Gasselternijveenschemond    
•    Dorpshuis Ous Hoes                               
•    Dorpshuis De Kiep                                    
•    MFC De Badde                                         
•    Dorpshuis De Spiker                                
•    Dorpscentrum 't Achterhoes                     
•    Dorpshuis Annen        (stembureau 1)
•    Dorpshuis Annen  (stembureau 2)
•    Dorpshuis Schipborg                                
•    Cafe/Restaurant Eext                                
•    Dorpshuis De Gasterije                             
•    Dorpshuis Oes Stee                                  
•    Dorpshuis Anloo                                        
•    Cafe Hofsteenge Rolde                            

Telling gemeenteraadsverkiezingen

Tellingbestand