Waarom stemmen voor het waterschap?

Als u gaat stemmen, heeft u bij het waterschap invloed op hoe we water beheren.

Waterschappen zorgen voor veilige kades en dijken en doen hun best wateroverlast en droogte te voorkomen. Daarnaast houden zij zich bezig met de kwaliteit van water in sloten, beken, meren en kanalen. Bijvoorbeeld door rioolwater te zuiveren. Met uw stem voor het bestuur van het waterschap draagt u bij aan de manier waarop we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Aanpassen is belangrijk; dan kunnen we prettig blijven leven in ons gebied.

De gemeente Tynaarlo ligt in het gebied van twee waterschappen: Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Op uw stempas ziet u bij welk waterschap u hoort.

Op Drents Overijsselse Delta (Grolloo en Schoonloo) of Waterschap Hunze en Aa's vindt u meer informatie over de waterschapsverkiezingen. Daar vindt u ook de verwijzing naar de stemwijzer.