Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er twee verkiezingen: één voor Provinciale Staten en één voor de waterschappen. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen op de samenstelling van de volksvertegenwoordiging in Provinciale Staten en het bestuur van uw waterschap. Laat daarom uw stem op 15 maart horen.

De voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten zijn:

  • kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit
  • kiezer moet 18 jaar of ouder zijn
  • kiezer moet niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • woont in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

De voorwaarden om te mogen stemmen voor de waterschappen zijn:

  • kiezer moet 18 jaar of ouder zijn
  • kiezer moet niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • woont in het waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt.