Stempas, kiezerspas en volmacht

Om te kunnen stemmen moet u een stempas hebben. U ontvangt een stempas als u op 9 oktober 2023 in de gemeente Aa en Hunze staat ingeschreven en stemgerechtigd bent.

U ontvangt uw stempas uiterlijk twee weken voor de verkiezing.

Aanvragen vervangende stempas

Bent u uw stempas verloren of heeft u hem niet ontvangen, dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Wanneer uw stempas beschadigd raakt moet u ook een nieuwe stempas aanvragen.

Online

U kunt een vervangende stempas niet meer online aanvragen

Schriftelijk

U kunt niet meer een schriftelijk verzoek indienen voor een vervangende stempas indienen.

Persoonlijk, in het gemeentehuis

U kunt tot en met dinsdag 21 november 12.00 uur persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een nieuwe stempas aanvragen. Op 21 november 2023 na 12.00 uur is het niet meer mogelijk om mondeling een (vervangende) stempas aan te vragen. 

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u zelf niet stemmen op de dag van de verkiezing? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht). Uw gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.
Iemand machtigen kan op 2 manieren: via de stempas (een onderhandse volmacht) of met een schriftelijke volmacht.

Via de stempas

•    Een onderhandse volmacht geeft u aan een kiezer die ook in de gemeente Aa en Hunze woont.
•    Vul hiervoor de achterkant van de stempas in. Uw stempas ontvangt u in november 2023.
•    De kiezer moet de gegevens invullen.
•    De kiezer en de gemachtigde moeten allebei hun handtekening zetten.
•    Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van de volmachtgever (kiezer). De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet laten zien.
•    Tot en met de verkiezingsdag kan de stempas worden omgezet in een volmachtsbewijs en overgedragen worden aan een gemachtigde. 

Schriftelijke volmacht

U kunt geen schriftelijke volmacht meer indienen.

Let op als u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie:

  • dat het een kopie is;
  • waarvoor de kopie wordt gebruikt;
  • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden;
  • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan).

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone.

Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan.

Stemmen in het buitenland

Bent u tijdens de stemdag in het buitenland en wilt u stemmen? Bekijk dan de informatie op de website van de Kiesraad.

Kiezerspas

Met uw stempas kunt u alleen stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Wilt u in een andere gemeente stemmen dan uw woongemeente? Dan heeft u een kiezerspas nodig. 
 
U kunt online een kiezerspas aanvragen.

Belangrijke data

Datum:

Wat:

Woensdag 8 november

Uiterste ontvangstdatum stempas

Vrijdag 17 november

Laatste dag voor het aanvragen van de schriftelijke volmacht, vervangende stempas of kiezerspas

Dinsdag 21 november

Laatste dag om mondeling een stempas aan te vragen (tot 12 uur)

Woensdag 22 november

Dag van de verkiezingen

Donderdag 23 november

Openbare zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) in de raadzaal van het gemeentehuis in Gieten