Stempas, kiezerspas en volmacht

Om te kunnen stemmen moet u een stempas hebben. U ontvangt een stempas als u op 30 januari in de gemeente Aa en Hunze staat ingeschreven en stemgerechtigd bent. Afhankelijk van uw nationaliteit ontvangt u uiterlijk 1 maart een stempas voor één of beide verkiezingen.

Aanvragen vervangende stempas

Bent u uw stempas verloren of heeft u hem niet ontvangen, dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Wanneer uw stempas beschadigd raakt moet u ook een nieuwe stempas aanvragen.

Heeft u voor beide verkiezingen een nieuwe stempas nodig? Dan vraagt u dit ook twee keer aan.

Online

Vanaf 31 januari kunt u online een vervangende stempas aanvragen via het formulier Start Aanvraag Stempas.

Schriftelijk

Het is niet meer mogelijk om schriftelijk een stempas aan te vragen.

Persoonlijk, in het gemeentehuis

U kunt tot en met dinsdag 14 maart 12.00 uur persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een nieuwe stempas aanvragen.14 maart 2023 na 12.00 uur is het niet meer mogelijk om mondeling een (vervangende) stempas aan te vragen. 

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u zelf niet stemmen op de dag van de verkiezing? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht). Uw gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.
Iemand machtigen kan op 2 manieren: via de stempas (een onderhandse volmacht) of met een schriftelijke volmacht.

Via de stempas

•    Een onderhandse volmacht geeft u aan een kiezer die ook in de gemeente Aa en Hunze woont.
•    Vul hiervoor de achterkant van de stempas in. Uw stempas ontvangt u in maart.
•    De kiezer moet de gegevens invullen.
•    De kiezer en de gemachtigde moeten allebei hun handtekening zetten.
•    Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van de volmachtgever (kiezer). De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet laten zien.
•    Tot en met de verkiezingsdag kan de stempas worden omgezet in een volmachtsbewijs en overgedragen worden aan een gemachtigde. 

Schriftelijke volmacht

•    Klik op deze link

U heeft hiervoor een Digid nodig. Als u het formulier schriftelijk wilt indienen, kunt u het formulier ook downloaden op deze website  Verzoek om bij volmacht te stemmen.  Tot slot kunt u het formulier telefonisch aanvragen via 140592.
•    Let op dat u uw verzoek uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 voor 17.00 uur indient bij de gemeente waar u op 31 januari 2023 als kiezer bent geregistreerd. 
•    Uw gemachtigde moet op maandag 1 februari 2023 als kiezer zijn geregistreerd. 
•    Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de persoon die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs per post. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.  
•    U kunt als volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen. 
•    De gemachtigde mag niet meer dan twee volmachten aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.

Let op als u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie:

  • dat het een kopie is;
  • waarvoor de kopie wordt gebruikt;
  • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden;
  • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan).

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone.

Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan.

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

U kunt met een kiezerspas voor de Provinciale Staten alleen stemmen in een gemeente binnen de provincie Drenthe. U kunt bij de gemeente waar u wilt gaan stemmen informeren of u in alle stembureaus in deze gemeente voor uw waterschap kunt stemmen.

Schriftelijk

U kunt tot en met vrijdag 10 maart schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Hiervoor vult u het aanvraagformulier volledig in en stuurt het samen met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar de gemeente.

Persoonlijk, in het gemeentehuis

U kunt tot en met dinsdag 14 maart 12.00 uur persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis een kiezerspas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een kiezerspas aanvragen.

Een kiezerspas wordt één keer verstrekt. Bent u uw kiezerspas verloren? Dan kunt u niet meer stemmen. Er kan geen nieuwe kiezerspas worden aangemaakt.

Belangrijke data

Datum:

Wat:

Woensdag 1 maart

Uiterste ontvangstdatum stempas

Vrijdag 10 maart

Laatste dag voor het aanvragen van de schriftelijke volmacht of vervangende stempas

Dinsdag 14 maart

Laatste dag om mondeling een stempas aan te vragen (tot 12 uur)

Woensdag 15 maart

Dag van de verkiezingen

Donderdag 16 maart

Openbare zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) in de raadzaal van het gemeentehuis in Gieten