Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u zelf niet stemmen op de dag van de verkiezing? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht). Uw gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.
Iemand machtigen kan op 2 manieren: via de stempas (een onderhandse volmacht) of met een schriftelijke volmacht.

Via de stempas

•    Een onderhandse volmacht geeft u aan een kiezer die ook in de gemeente Aa en Hunze woont.
•    Vul hiervoor de achterkant van de stempas in. Uw stempas ontvangt u in maart.
•    De kiezer moet de gegevens invullen.
•    De kiezer en de gemachtigde moeten allebei hun handtekening zetten.
•    Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van de volmachtgever (kiezer). De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet laten zien.
•    Tot en met de verkiezingsdag kan de stempas worden omgezet in een volmachtsbewijs en overgedragen worden aan een gemachtigde. 

Schriftelijke volmacht

•    Klik op deze link

U heeft hiervoor een Digid nodig. Als u het formulier schriftelijk wilt indienen, kunt u het formulier ook downloaden op deze website  Verzoek om bij volmacht te stemmen.  Tot slot kunt u het formulier telefonisch aanvragen via 140592.
•    Let op dat u uw verzoek uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 voor 17.00 uur indient bij de gemeente waar u op maandag 1 februari 2022 als kiezer bent geregistreerd. 
•    Uw gemachtigde moet op maandag 1 februari 2022 als kiezer zijn geregistreerd. 
•    Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de persoon die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs per post. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.  
•    U kunt als volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen. 
•    De gemachtigde mag niet meer dan twee volmachten aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.