Iemand anders voor u laten stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen.

Dit doet u door een machtiging Model L8 (pdf, 27 kB) af te geven.

Wie kunt u machtigen?

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen voor het Europees Parlement? Dan moet deze persoon ook een stempas hebben ontvangen voor de verkiezingen.

De persoon die voor u stemt mag per verkiezing maximaal voor twee andere personen stemmen. Hij moet alle stemmen tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.

Iemand machtigen die in Aa en Hunze woont.

U kunt zelf iemand machtigen die in de gemeente Aa en Hunze woont. Hiervoor heeft u uw stempas nodig. Op de achterkant van uw stempas kunt u invullen wie voor u gaat stemmen. U zet uw handtekening. De persoon die voor u gaat stemmen zet ook zijn handtekening op uw stempas.
U geeft uw stempas mee aan degene die voor u gaat stemmen. Degene die voor u gaat stemmen heeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Een foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon mag ook. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van  24 mei 2014 of later op vermeld staan. Kunt u op de verkiezingsdag toch zelf stemmen? Dan kunt u uw stempas terugvragen bij degene die voor u zou gaan stemmen. Met uw stempas en uw originele identiteitsbewijs kunt u zelf weer stemmen. U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Het is niet toegestaan om de achterkant in te vullen als u al op het stembureau bent.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont.

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen die in een andere gemeente woont? Dan kunt u dit via een schriftelijke machtiging bij uw woongemeente regelen. Dat kan op twee manieren: mondeling aan de balie of schriftelijk. Degene die voor u gaat stemmen kunt u via een formulier machtigen. U en degene die voor u gaat stemmen vullen het formulier volledig in. Het formulier stuurt u naar de gemeente waar u woont. Dit kan per e-mail aan gemeente@aaenhunze.nl, of per post, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

  • Formulier aanvraag schriftelijke volmacht

Na goedkeuring stuurt de gemeente een ‘volmachtsbewijs’ naar degene die voor u gaat stemmen. Met dit bewijs kan hij voor u stemmen op het stembureau. Degene die voor u gaat stemmen heeft geen kopie van uw identiteitsbewijs meer nodig. U kunt de machtiging niet meer intrekken.

Fout gemaakt op de achterkant van de stempas?

Heeft u uw gegevens en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen omgedraaid? Dan kunt u op uw stempas met pijltjes aangeven waar de gegevens moeten staan. Is er een andere naam ingevuld en de handtekening gezet van de persoon die voor u gaat stemmen? Dan kunt u dit niet meer verbeteren. U moet een nieuwe stempas aanvragen. Op de achterkant van de nieuwe stempas vult u de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen.

Let op als u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft.

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • waarvoor de kopie wordt gebruikt
  • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden
  • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan).

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan.
Voor meer informatie kijkt u op de website van de rijksoverheid.