Belangrijke data politieke partijen

Alle belangrijke data op een rij voor de Verkiezingen 2023

Datum:

Wat:

Maandag 19 december 2022

Uiterste datum registratie aanduiding politieke groepering

Maandag 16 t/m maandag 30 januari 2023

Afleggen van ondersteuningsverklaringen

Maandag 30 januari 2023

Dag der kandidaatstelling

Vrijdag 3 februari 2023

Openbare zitting centraal stembureau ter vaststelling van de kandidatenlijsten

Woensdag 15 maart 2023

Dag der stemming

Donderdag 23 maart 2023

Openbare zitting centraal stembureau ter vaststelling verkiezingsuitslag provincie Drenthe