Processen-verbaal stembureaus gemeente Aa en Hunze

Sinds 1 januari 2019 bepaalt de Kieswet dat de processen-verbaal van de stembureaus digitaal openbaar worden gemaakt via de gemeentelijke website.