Project: Day for Change

Met de ‘Day for Change’ actie krijgen de leerlingen gastlessen over wereldburgerschap, inclusive finance en ondernemerschap. Vervolgens maken de leerlingen in groepjes een ondernemingsplan.

Het platform Global Goals Aa en Hunze vindt betrokkenheid van kinderen, jongeren en scholen erg belangrijk. Daarom maakt het platform het mogelijk voor scholen om met de ‘Day for Change’ actie mee te doen. Met de ‘Day for Change’ actie krijgen de leerlingen gastlessen over wereldburgerschap, inclusive finance en ondernemerschap. Vervolgens maken de leerlingen in groepjes een ondernemingsplan. Dit presenteren ze voor een echte kredietcommissie, de pitch genoemd, waarna ze met tips en tops in hun zak een microkrediet in ontvangst nemen. Na de pitch gaan de leerlingen aan de slag om het microkrediet te vermeerderen. Aan het eind van de actie presenteren leerlingen tijdens een slotbijeenkomst wat het bedrag is geworden dat ze hebben verdiend. De winst die ze hebben gemaakt gaat via ‘Day for Change’ naar een project waarmee ondernemers in ontwikkelingslanden geholpen worden om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Daarnaast kunnen scholen ook een ‘eigen’ project in een ontwikkelingsland kiezen. Zie ook www.dayforchange.nl.

Tijdens het schooljaar 2015-2016 hebben de leerlingen van Samenwerkingsschool Oostermoer in Gieterveen en OBS Prins Willem Alexanderschool in Eext al enthousiast aan dit project deelgenomen. Ook dit schooljaar maakt het platform deze actie mogelijk voor scholen in Aa en Hunze. 

project project

project klas