Subsidie Global Goals

Heeft u een lokaal initiatief? Gaat u bv. via een sponsorloop, goede doelen markt of andere activiteit geld inzamelen voor een mooi project in een ontwikkelingsland? Misschien komt u in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage in het kader van The Global Goals.

Voorwaarden

  • Uw initiatief moet te maken hebben met één of meerdere werelddoelen voor duurzame ontwikkeling én inwoners uit Aa en Hunze moeten hierbij actief betrokken zijn.
  • Daarnaast moet het initiatief op een andere manier geld binnenkrijgen. Bijdragen worden onder ander gegeven voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, bijdrage t.b.v. grote ontwikkelingsorganisaties worden alleen gesteund als de gelden aan een speciaal project worden besteed en niet in de ‘grote pot’ verdwijnen.

De bijdrage bestaat bijvoorbeeld uit een verdubbeling van de opbrengst van uw activiteit (tot maximaal € 500,-) of een stimuleringsbijdrage van maximaal € 500,-.

Bijdrage aanvragen

Denkt u in aanmerking te komen voor een gemeentelijke bijdrage in het kader van The Global Goals? Dien dan een aanvraag in via het online formulier subsidie Global Goals aanvragen.

De aanvraag moet minimaal 2 weken voor het plaatsvinden van de activiteit worden ingediend.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Toltsje Scheringa, voorzitter Platform Global Goals Aa en Hunze, via tscheringa@directblue.nl of met Ineke Wilkens, contactambtenaar bij de gemeente Aa en Hunze via telefoonnummer: (0592) 26 78 80 of iwilkens@aaenhunze.nl.

Global Goals

Vanaf 2016 zijn de millenniumdoelen opgevolgd door Global Goals for Sustainable Development (Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling). Armoede, ongelijkheid en klimaatverandering aanpakken binnen vijftien jaar: dat is het doel van de Global Goals.

logo Global Goals

De 17 Global Goals / Werelddoelen zijn:

17 global goals

De 17 Global Goals (werelddoelen) met Nederlandse omschrijving en uitleg vindt u op www.oneworld.nl.

Algemene informatie en links: