Bekendmaking besluit weigering onttrekking weg in Anderen aan de Openbaarheid

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9465TM 23
Publicatiedatum
01-06-2022
Einddatum
13-07-2022
Kaart behorende bij: Bekendmaking besluit weigering onttrekking weg in Anderen aan de Openbaarheid

Beschrijving

De gemeenteraad heeft besloten om het verzoek tot onttrekking van een weg aan de openbaarheid af te wijzen. Het gaat om de weg ’t Loeg te Anderen, tussen de nummers 23 en 25.

Het besluit ligt vanaf dinsdag 24 mei 2022 via het digitale gemeenteblad voor zes weken ter inzage, en ligt ook ter inzage in het gemeentehuis te Gieten. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn administratief beroep instellen bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Belanghebbenden kunnen hun administratief beroepschrift richten aan Gedeputeerde Staten, t.a.v. Bestuur en Concernzaken en sturen naar: Postbus 122, 9400 AC Assen.

Link naar digitaal gemeenteblad