Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Anloo, kad. bekend Anloo, Sectie A

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
09-06-2021
Einddatum
21-07-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Anloo, kad. bekend Anloo, Sectie A

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Anloo, Kad. bekend Anloo, sectie A, nr.738 en nr. 949, plaatsen twee metalen uilen (ontvangen 19-05-2021)
 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.