Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Rolde, Grolloërstraat 1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9451KA 1
Publicatiedatum
07-04-2021
Einddatum
19-05-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Rolde, Grolloërstraat 1

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Rolde, Grolloërstraat 1, 9451 KA, plaatsen dubbel bouwbord (ontvangen 30-03-2021)
 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.