Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Grolloo, Kad.bek. Rolde, sectie T, nr. 979 (Weg voor de Binnenvelden/Bosmaatsweg)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
07-04-2021
Einddatum
19-05-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Grolloo, Kad.bek. Rolde, sectie T, nr. 979 (Weg voor de Binnenvelden/Bosmaatsweg)

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Grolloo, Kad.bek. Rolde, sectie T, nr. 979 (Weg voor de Binnenvelden/Bosmaatsweg), plaatsen mestbassin (ontvangen 29-03-2021)
 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.