Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, Oude Wildervanksterweg 1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461AN 1
Publicatiedatum
07-04-2021
Einddatum
19-05-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, Oude Wildervanksterweg 1

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Gieten, Oude Wildervanksterweg 1, 9461 AN, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (ontvangen 31-03-2021)
 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.