Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Rolde, Waardeel 23

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9451EL 23
Publicatiedatum
30-06-2021
Einddatum
11-08-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Rolde, Waardeel 23

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:


Vellen houtopstand

Particuliere bomen

•    Rolde, Waardeel 23, 9451 EL, vellen eik (verzonden 28-06-2021)
 

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Inzage

De stukken liggen vanaf donderdag 1 juli 2021 tot en met woensdag 11 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.