Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselte, Vicarislaan 3

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9462SH 3
Publicatiedatum
30-06-2021
Einddatum
11-08-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselte, Vicarislaan 3

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Bouwen bouwwerk

•    Gasselte, Vicarislaan 3, 9462 SH, uitbreiden woning (verzonden 28-06-2021)

 

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten of per mail gemeente@aaenhunze.nl. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.