Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gasselternijveen, kad.bek. gemeente Gasselte, sectie K, nummer 1400

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
30-06-2021
Einddatum
11-08-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gasselternijveen, kad.bek. gemeente Gasselte, sectie K, nummer 1400

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

•    Gasselternijveen, kad.bek. gemeente Gasselte, sectie K, nummer 1400, langs N 378, vellen kastanje (ontvangen 23-06-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.