Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, werk of werkzaamheden uitvoeren en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Marwijksoord

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9448XB 1
Publicatiedatum
30-06-2021
Einddatum
11-08-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, werk of werkzaamheden uitvoeren en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Marwijksoord

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:


Bouwen bouwwerk, werk of werkzaamheden uitvoeren en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan


•    Marwijksoord, (gem. Rolde, sectie U, nummer 627) nabij Marwijksoord 2, 9448 XB, plaatsen 2e mestbassin (ontvangen 23-06-2021)

 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.