Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Schipborg, Heidesteeg 9

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
02-06-2021
Einddatum
14-07-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Schipborg, Heidesteeg 9

Beschrijving


Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Schipborg, Heidesteeg 9, 9569 PM, verbouwen woning (ontvangen 28-05-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.