Rectificatie Gasselte, Houtvester Jansenweg 2 - 208, bouwen recreatiewoning 

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Kaart behorende bij: Rectificatie Gasselte, Houtvester Jansenweg 2 - 208, bouwen recreatiewoning 

Beschrijving

De reeds verleende omgevingsvergunning Gasselte, Houtvester Jansenweg 2, bouwen zes recreatiewoningen is niet juist (verzonden 24-03-2021)

Dit moet zijn: Gasselte, Houtvester Jansenweg 2 - 208, bouwen recreatiewoning