Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, Stokleggingslaan 14

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461CD 14
Publicatiedatum
26-05-2021
Einddatum
07-07-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, Stokleggingslaan 14

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Gieten, Stokleggingslaan 14, 9461 CD, verbouwen woning (ontvangen 17-05-2021)

 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.