Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, Naweg 10

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9461BL 10
Publicatiedatum
23-06-2021
Einddatum
04-08-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, Naweg 10

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Bouwen bouwwerk

•    Gieten, Naweg 10, 9461 BL, plaatsen dakkapel (verzonden 21-06-2021)

 

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten of per mail gemeente@aaenhunze.nl. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Inzage

De stukken liggen vanaf donderdag 24 juni 2021 tot en met woensdag 4 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.