Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gasselternijveen, Hoofdstraat 88

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9514BH 88
Publicatiedatum
23-06-2021
Einddatum
04-08-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gasselternijveen, Hoofdstraat 88

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

•    Gasselternijveen, Hoofdstraat 88, 9514 BH, velen 2 eiken (ontvangen 16-06-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.