Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk ,Nooitgedacht, Germondylaan 15

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9449PN 15
Publicatiedatum
23-06-2021
Einddatum
04-08-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk ,Nooitgedacht, Germondylaan 15

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Nooitgedacht, Germondylaan 15, 9449 PN, bouwen woning (ontvangen 15-06-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.