Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselte, Stationsstraat 2

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462PB 2
Publicatiedatum
23-06-2021
Einddatum
04-08-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselte, Stationsstraat 2

Beschrijving


Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk


•    Gasselte, Stationsstraat 2, 9462 PB, vergroten woning (ontvangen 17-06-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.