Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Annen, kad. bek. Anloo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
21-04-2021
Einddatum
02-06-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Annen, kad. bek. Anloo

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk


•    Annen, Kad.bek. Anloo, sectie Z, perceelnr. 473 (naast Hofakkers 56), (ver)bouwen schuur (ontvangen 05-04-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.