Verleende omgevingsvergunning, Werk of werkzaamheden uitvoeren en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, kad. bek gemeente Rolde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
19-05-2021
Einddatum
30-06-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, Werk of werkzaamheden uitvoeren en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, kad. bek gemeente Rolde

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Werk of werkzaamheden uitvoeren en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

•    Kad. bek. gemeente Rolde, sectie U, nummer 1565 en sectie V, nummers 803, 805 en 808

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten of per mail gemeente@aaenhunze.nl. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Inzage

De stukken liggen vanaf donderdag 20 mei 2021  tot en met woensdag 30 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze,   Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.