Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Deurze, Deurze 2

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9457TB 2
Publicatiedatum
19-05-2021
Einddatum
30-06-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Deurze, Deurze 2

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

•    Deurze, Deurze 2, 9457 TB, realiseren dagbesteding (ontvangen 21-04-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.