Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Grolloo, Hoofdstraat 11

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9444PA 11
Publicatiedatum
19-05-2021
Einddatum
30-06-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Grolloo, Hoofdstraat 11

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

•    Grolloo, Hoofdstraat 11, 9444PA, verplaatsen en wijzigen gebruik blokhut (ontvangen 10-05-2021)
 


Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.