Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieterveen, Kopweg 1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9511PL 1
Publicatiedatum
19-05-2021
Einddatum
30-06-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieterveen, Kopweg 1

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Gieterveen, Kopweg 1, 9511 PL, plaatsen trekkershut (ontvangen 11-05-2021)


Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.