Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, weg aanleggen of veranderen en werk of werkzaamheden uitvoeren, Gasselte, kad.bek. gemeente Gasselte sectie I

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
16-06-2021
Einddatum
28-07-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, weg aanleggen of veranderen en werk of werkzaamheden uitvoeren, Gasselte, kad.bek. gemeente Gasselte sectie I

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 


Weg aanleggen of veranderen en werk of werkzaamheden uitvoeren

•    Gasselte, kad.bek. gemeente Gasselte, sectie I, nummers 1049,1058,1022 en 1060, aanleggen fietspad (ontvangen 10-06-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.