Verleende omgevingsvergunning, Het aanleggen van werk of uitvoeren van werkzaamheden en gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan, Taarloschediep

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
14-04-2021
Einddatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, Het aanleggen van werk of uitvoeren van werkzaamheden en gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan, Taarloschediep

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Het aanleggen van werk of uitvoeren van werkzaamheden en gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan

•    Taarloschediep (voor het gedeelte binnen de gemeentegrenzen van Aa en Hunze), verhogen beekbodem en een aantal maatregelen op diverse percelen aan de zuidzijde en noordzijde van het Balloërveld, kadastraal bekend Rolde sectie V 11, 14, 15, 16, 24, 31, 32, 35, 1007 en sectie K 2808, 2838, 2841, 2833 (verzonden 06-04-2021)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten of per mail gemeente@aaenhunze.nl. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Inzage

De stukken liggen vanaf donderdag 15 april 2021  tot en met woensdag 26 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis van de gemeente        Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.