Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Annen, Zuidlaarderweg 20

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468AE 20
Publicatiedatum
14-04-2021
Einddatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Annen, Zuidlaarderweg 20

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:


Vellen houtopstand

Particuliere bomen

•    Annen, Zuidlaarderweg 20, 9468 AE, vellen paardenkastanje (ontvangen 29-03-2021)
 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.