Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Marwijksoord, Marwijksoord 6

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9448XB 6
Publicatiedatum
12-05-2021
Einddatum
23-06-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Marwijksoord, Marwijksoord 6

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:


Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan


•    Marwijksoord, Marwijksoord 6, 9448 XB, het plaatsen van een tijdelijke kantoorruimte (ontvangen 30-04-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.