Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselternijveenschemond, J.H. Kruitstraat 18

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9515PT 18
Publicatiedatum
12-05-2021
Einddatum
23-06-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselternijveenschemond, J.H. Kruitstraat 18

Beschrijving


Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk


•    Gasselternijveenschemond, J.H. Kruitstraat 18, 9515 PT bouwen garage (ontvangen 06-05-2021)

 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.