Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, weg aanleggen of veranderen, werk of werkzaamheden uitvoeren en uitrit aanleggen of veranderen, Rolde, sectie X nummer 853 en 852 gedeeltelijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
09-09-2020
Einddatum
21-10-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, weg aanleggen of veranderen, werk of werkzaamheden uitvoeren en uitrit aanleggen of veranderen, Rolde, sectie X nummer 853 en 852 gedeeltelijk

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Weg aanleggen of veranderen, Werk of werkzaamheden uitvoeren en Uitrit aanleggen of veranderen

  • Rolde, sectie X nummer 853 en 852 gedeeltelijk, aanleg ambachtenterrein Rolde (ontvangen 01-09-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.