Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Anloo, Annerweg 37

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9467PB 37
Publicatiedatum
09-09-2020
Einddatum
21-10-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Anloo, Annerweg 37

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Anloo, Annerweg 37, 9467 PB, verbouwen woning (ontvangen 31-08-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.