Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Bonnen 49, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461TC 49
Publicatiedatum
30-11-2020
Einddatum
25-01-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Bonnen 49, Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gieten, Bonnen 49, 9461 TC, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (ontvangen 30-11-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.